Karin Sundström

Photo: Cato Lein

Jag är doktor i statsvetenskap sedan mars 2022 då jag disputerade vid Stockholms universitet på en avhandling om nationella institutioner för mänskliga rättigheter. Mina forskningsintressen rör sig främst kring mänskliga rättigheter, internationellt samarbete, hållbar utveckling, och demokratisering.

Vid Institutet för framtidsstudier arbetar jag som forskare i projektet Transformativa partnerskap för hållbar utveckling. Jag är också koordinator i projektet. Det här projektet studerar privat-offentliga partnerskap och deras roll i uppfyllandet av FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030.

Min forskning har handlat om nationella institutioner för mänskliga rättigheter, främst i Afrika som min avhandling fokuserade på, om FN:s säkerhetsråd, och om undantagstillstånd under COVID-19-pandemin.

Urval av publikationer

"National Human Rights Institutions in Africa: Design and Effectiveness", (2022) EBA Dissertation Brief 2022:05, The Expert Group for Aid Studies (EBA), Sweden.

Watchdogs or Lapdogs? National Human Rights Institutions in Africa, (2022) PhD diss. Stockholm: Stockholm University.

Magnus Lundgren, Mark Klamberg, Karin Sundström & Julia Dahlqvist (2020) "Emergency Powers in Response to COVID-19: Policy Diffusion, Democracy and Preparedness”. Nordic Journal of Human Rights, vol. 38, issue 4: 305-318

Projekt