Johan E. Gustafsson

Jag är universitetslektor på Göteborgs universitet samt lektor på University of York. Min forskning fokuserar på teoretiska problem i etik, värdeteori, och politisk filosofi. Jag forskar också på beslutsteori och mer specifikt på preferenser, penningpumpar, och moralisk osäkerhet. Inom metafysik, så forskar jag på fri vilja och personlig identitet. Ibland, så forskar jag även på dessa ämnens historia. För närvarande skriver jag en bok om värde och penningpumpar i etik och beslutsteori.

På Institutet för Framtidsstudier deltar jag i projektet Klimatetik och framtida generationer.

Tre nyligen publicerade arbeten

  • The Difference Principle Would Not Be Chosen behind the Veil of Ignorance, forthcoming in The Journal of Philosophy.

  •  Is Objective Act Consequentialism Satisfiable?, forthcoming in Analysis.

  • A Strengthening of the Consequence Argument for Incompatibilism, Analysis 77 (4): 705–715, 2017.

Tre ofta citerade arbeten

  • In Defence of My Favourite Theory, with Olle Torpman, Pacific Philosophical Quarterly 95 (2): 159–174, 2014.

  • Combinative Consequentialism and the Problem of Act Versions, Philosophical Studies 167 (3): 585–596, 2014.

  • A Money-Pump for Acyclic Intransitive Preferences, Dialectica 64 (2): 251–257, 2010.

Publikationer

Projekt