Jennifer Viberg Johansson

Jennifer Viberg Johansson. Foto: Cato Lein

Medicine doktor, Magister i rehabiliteringsvetenskap, Legitimerad ortopedingenjör (fil. kand.)

Vid Institutet för framtidsstudier ingår jag i forskargruppen ”Nya teknologier och mänsklig framtid” ledd av Pontus Strimling. Syftet med projektet är att utveckla metoder för att predicera spridning av olika AI-applikationer för att vidare förstå de sociala effekterna av den nya tekniken.

Jag är intresserad av metoder som mäter människors preferenser och hur man väger preferenser mot andra etiska värden. Jag har en bred metodologisk verktygslåda av både kvalitativa och kvantitativa metoder som undersöker människors förståelse, åsikter, värderingar, attityder och preferenser.

Jag disputerade 2018 på Uppsala Universitet. Min avhandling handlar om etiska frågor kring att lämna ut genetisk risk-information till deltagare i genetisk forskning. Den undersökte även forskningsdeltagarnas förståelse och preferenser till genetisk risk-information.

I min tidigare professionella bakgrund som legitimerad ortopedingenjör har jag arbetat med att utprova och tillverka proteser till patienter som förlorat sina extremiteter. Mitt intresse rör hur teknik och människa fungerar tillsammans. Andra akademiska meriter är magisterexamen i rehabiliteringsvetenskap från Mittuniversitetet, undervisning på Uppsala Universitet samt vid Högskolan i Jönköping. Jag är på deltid involverad i projekten Governance of health data in cyberspace och PREFER vid Uppsala Universitet.

Projekt