Photo of Chaïm la Roi, Photographer: Sara Moritz

Forskare

Chaïm la Roi

Chaïm la Roi

Postdoktoral forskare

Jag arbetar som en postdoktoral forskare vid Institutet för Framtidsstudier och Institutet för social forskning där jag forskar om sociala ojämlikheter och utvecklingen av unga. Innan jag kom till Sverige var jag doktorand vid Universitetet i Groningen och the Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology (ICS) i Nederländerna där jag skrev en avhandling om relationen mellan psykisk ohälsa och sexuell läggning i samband med de fördomar som finns kring sexuell läggning. På Institutet för Framtidsstudier ingår jag i forskningsprojektet: YOUNGWORK.

Tre nyligen publicerade arbeten: