Carina Gunnarson

Telefon: 0709-34 38 83

Min forskning har till stor del handlat om social tillit, och hur denna kan främjas i svåra miljöer genom skolan och civila samhället. Empiriskt har jag forskat om kampen mot organiserad brottslighet i södra Italien, närmare bestämt Palermo, och de ansträngningar som där görs för att bryta maffians makt genom långsiktig värderingsförändring. Mer precist har jag undersökt om och hur skolan kan främja ungdomars generella tillit. Jag har även studerat organisationen Addiopizzo och deras mobilisering av det lokala näringslivet och stöd till affärsmän som vägrar att betala skyddspengar till maffian. Jag har även forskat om generell tillit i gymnasieskolor i Stockholm, där jag särskilt intresserat mig för ungdomars uppfattningar av tillit.

Vid Institutet för framtidsstudier ingår jag i projektet ”Överskrida gränser i socialt arbete. Samverkan i partnerskap i interventioner i särskilt utsatta områden i Sverige” som leds av professor Torbjörn Forkby vid Linnéuniversitetet i Växjö. I detta projekt undersöks hur polis, skola, sociala myndigheter och andra aktörer arbetar på lokal nivå i fyra utvalda områden i Storstockholmsområdet, Göteborg och Växjö. I projektet ingår även Amir Rostami, Jerzy Sarnecki, Kristina Alstam och Paula Wahlgren. Projektet är finansierat av Forte och påbörjades i april 2019.

Jag har ett långt forskningsintresse för fransk inrikes- och utrikespolitik; min avhandling handlade om Frankrikes Afrikapolitik.

Förutom att jobba som forskare vid Institutet för framtidsstudier är jag anställd vid Totalförsvarets forskningsinstitut där jag arbetar vid enheten för säkerhetspolitik. Jag är också affilierad till Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Tre nyligen publicerade arbeten

  • Gunnarson, C. and Rostami, A. (2019) “Organized crime and politics in Sweden: The case of Södertälje” in Felia Allum & Stan Gilmor Handbook on Organised Crime and Politics, Cheltenham Glos: Edward Elgar Publishing Limited: pp. 35-49.

  • Gunnarson, C. (2018). “From Generalized Trust to Street Smart: Secondary School Students in Stockholm on Social Trust”, Young 27(3): 1-20.

  • Gunnarson, C. (2018) “Frankrike” i T. Denk och C. Anckar (red.) Komparativ politik: Nio politiska system. Lund: Studentlitteratur, andra uppl.

De tre mest lästa publikationerna

  • Gunnarson, C. (2015) “United, yet Divided: Analyzing the Cohesion of Addiopizzo’s Anti-racketeering campaign in Palermo”, Global Crime 16 (2): 139-161.

  • Forno, F. and Gunnarson, C. (2010), “Everyday shopping to fight the Italian Mafia”, in M. Micheletti and A. MacFarland, eds. Creative Participation: Responsibility-taking in the Political World, Paradigm Publishers, pp. 101-124.

  • Gunnarson, C. (2008), Cultural Warfare and Trust: Fighting the Mafia in Palermo, Manchester: Manchester University Press).

Projekt