Forskare

Carina Gunnarson

Telefon: 0709-34 38 83

Carina Gunnarson

Docent i statskunskap

Jag är anställd vid Totalförsvarets forskningsinstitut (80%) och affilierad till Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Tidigare har jag varit anställd vid Ritsumeikan University (Kyoto, Japan), Uppsala universitet, Linnéuniversitetet, Säkerhetspolisen och Utrikesdepartementet.

Jag har efter disputation (1997) lett tre forskningsprojekt, med finansiering från Vetenskapsrådet. Teoretiskt handlar min forskning om social tillit och samarbete, och hur detta kan främjas i svåra miljöer. Empiriskt har jag forskat om kampen mot organiserad brottslighet i södra Italien, närmare bestämt Palermo, och de ansträngningar som där görs för att bryta maffians makt genom långsiktig värderingsförändring. Mer precist har jag undersökt hur skolan och organisationen Addiopizzo arbetat för att åstadkomma förändring. Jag har även forskat om generell tillit i gymnasieskolor i Stockholm.

Vid Institutet för Framtidsstudier ingår jag i projektet ”Överskrida gränser i socialt arbete. Samverkan i partnerskap i interventioner i särskilt utsatta områden i Sverige” som leds av professor Torbjörn Forkby vid Linnéuniversitetet i Växjö. I projektet ingår även Amir Rostami, Jerzy Sarnecki, Kristina Alstam och Paula Wahlgren. Projektet är finansierat av Forte och påbörjades i april 2019.

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • Gunnarson, C. and Rostami, A. (2019) “Organized crime and politics in Sweden: The case of Södertälje” in Felia Allum & Stan Gilmor Handbook on Organised Crime and Politics, Cheltenham Glos: Edward Elgar Publishing Limited: pp. 35-49.

  • Gunnarson, C. (2018). “From Generalized Trust to Street Smart: Secondary School Students in Stockholm on Social Trust”, Young 27(3): 1-20.

  • Gunnarson, C. (2018) “Frankrike” i T. Denk och C. Anckar (red.) Komparativ politik: Nio politiska system. Lund: Studentlitteratur, andra uppl.

De tre mest lästa publikationerna:

  • Gunnarson, C. (2015) “United, yet Divided: Analyzing the Cohesion of Addiopizzo’s Anti-racketeering campaign in Palermo”, Global Crime 16 (2): 139-161.

  • Forno, F. and Gunnarson, C. (2010), “Everyday shopping to fight the Italian Mafia”, in M. Micheletti and A. MacFarland, eds. Creative Participation: Responsibility-taking in the Political World, Paradigm Publishers, pp. 101-124.

  • Gunnarson, C. (2008), Cultural Warfare and Trust: Fighting the Mafia in Palermo, Manchester: Manchester University Press).