Carina Gunnarson

Telefon: 0709-34 38 83

Min forskning har till stor del handlat om social tillit, och hur denna kan främjas i svåra miljöer genom skolan och civila samhället. Empiriskt har jag forskat om kampen mot organiserad brottslighet i södra Italien, närmare bestämt Palermo, och de ansträngningar som där görs för att bryta maffians makt genom långsiktig värderingsförändring. Mer precist har jag undersökt om och hur skolan kan främja ungdomars generella tillit. Jag har även studerat organisationen Addiopizzo och deras mobilisering av det lokala näringslivet och stöd till affärsmän som vägrar att betala skyddspengar till maffian. Jag har även forskat om generell tillit i gymnasieskolor i Stockholm, där jag särskilt intresserat mig för ungdomars uppfattningar av tillit.

Vid Institutet för framtidsstudier ingår jag i projektet ”Överskrida gränser i socialt arbete. Samverkan i partnerskap i interventioner i särskilt utsatta områden i Sverige” som leds av professor Torbjörn Forkby vid Linnéuniversitetet i Växjö. I detta projekt undersöks hur polis, skola, sociala myndigheter och andra aktörer arbetar på lokal nivå i fyra utvalda områden i Storstockholmsområdet, Göteborg och Växjö. I projektet ingår även Amir Rostami, Jerzy Sarnecki, Kristina Alstam och Paula Wahlgren. Projektet är finansierat av Forte och påbörjades i april 2019.

Jag har ett långt forskningsintresse för fransk inrikes- och utrikespolitik; min avhandling handlade om Frankrikes Afrikapolitik.

Förutom att jobba som forskare vid Institutet för framtidsstudier är jag anställd vid Totalförsvarets forskningsinstitut där jag arbetar vid enheten för säkerhetspolitik. Jag är också affilierad till Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Tre nyligen publicerade arbeten

De tre mest lästa publikationerna

Projekt