Anton B. Andersson

Doktorand i sociologi

Jag är sociolog med huvudsakliga forskningsintressen relaterade till social klass, etnicitet och socialt kapital. För närvarande arbetar jag med ett projekt om vilken roll sociala nätverk spelar för arbetsmarknads-exkludering av invandrare samt med ett projekt om ojämlikheter på ungas arbetsmarknad.

Publikationer

Projekt