Anton B. Andersson

Jag är sociolog med huvudsakliga forskningsintressen relaterade till social klass, etnicitet och socialt kapital. För närvarande arbetar jag med ett projekt om vilken roll sociala nätverk spelar för arbetsmarknads-exkludering av invandrare samt med ett projekt om ojämlikheter på ungas arbetsmarknad.

Publikationer

Projekt