Paul J Bowman

PhD, Filosofi (University of Colorado Boulder, 2017); MS, Miljöstudier (University of Colorado Boulder, 2018)

Jag är en postdoktoral forskare vid Institutet för Framtidsstudier och arbetar med projektet "Klimatetik och framtida generationer."

Min forskning handlar främst om den globala klimatförändringen och dess etik. I min avhandling undersöker jag om, och till vilken utsträckning, agenter (både individer och stater) har ådragit sig skyldigheter i form av korrigerande rättvisa för att axla de kostnader som klimatförändringar medför. Jag argumenterar att många agenter har ådragit sig sådana skyldigheter på grund av att de har bidragit till nutida och framtida skador orsakade av klimatförändring. Jag argumenterar även att dessa skyldigheter är betydligt mer omfattande än många teoretiker har argumenterat för eller antagit tidigare. På Institutet för Framtidsstudier kommer jag att fortsätta att arbeta med frågor kring klimatförändring och korrektiv rättvisa och även då med frågan om och till vilken omfattning den nutida generationen har skyldigheter till framtida generationer. 

Min forskning rör också vid normativa och begreppsmässiga frågor som är mer direkt relevanta till klimatförändringspolicy. Till exempel så arbetar jag för nuvarande med ett projekt där jag undersöker hur klimatförändringsanpassning ska förstås i en internationell kontext och inom FNs klimatkonvention. 

 

Publikationer

Projekt