Olle Torpman

Telefon: 0736-96 86 81

Jag arbetar tillsammans med Eric Brandstedt och Henrik Andersson i forskningsprojektet ”Befolkning och de globala målen: En etisk utvärdering” i vilket vi undersöker relevansen och betydelsen av befolkningsvariabeln för att uppnå de globala målen samt det moraliska rättfärdigandet för befolkningspolicyer. Jag är också postdoktor på filosofiska institutionen vid Stockholms universitet, samt adjunkt i djuretik vid Sveriges lantbruksuniversitet. 

Min huvudsakliga forskningsområde är miljöetik, med fokus på klimat- och djuretiska frågor. Jag undersöker bland annat frågor om rättvis fördelning av klimatansvar, samt våra moraliska skyldigheter gentemot icke-mänskliga djur. Jag har också ett forskningsintresse för beslutsfattande under moralisk osäkerhet, vilket handlar om hur vi bör handla när vi är osäkra på vilken moralteori som är korrekt. 

Tre nyligen publicerade arbeten

  • “The Case for Emissions Egalitarianism” (2019), Ethical Theory and Moral Practice, vol. 22, no 2.

  • "In Defence of My Favourite Theory" (2014), Pacific Philosophical Quarterly, vol. 95, no. 2, pp. 159-174, co-authored with Johan Gustafsson.

  • "Review of John Broome's Climate Matters" (2014), Theoria, vol. 80, no. 2 pp. 191-195.

Publikationer

Projekt