Mikaela Sundberg

Jag är lektor i sociologi vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet och tidigare affilierad till Stockholm Center for Organizational Research (SCORE).

Min tidigare forskning har handlat om naturvetenskapliga forskningspraktiker, framförallt numeriska simuleringar, inom bland annat meteorologi och astrofysik. De senaste åren har forskningsintresset riktat sig mot sociala relationer inom frivilliga totala institutioner. Jag har studerat organiseringen av vardagslivet inom franska Främlingslegionen och kommer fortsättningsvis fokusera vid katolska kloster och hur de sociala relationerna formas, upprätthålls och styrs där.

Tre nyligen publicerade arbeten

  • Sundberg, M. (2015) A Sociology of the Total Organization: Atomistic Unity in the French Foreign Legion. Farnham: Ashgate/Gover.

  • Sundberg, M. (2016) “Idén om striden och dess roll inom franska Främlingslegionen – ett svenskt perspektiv” i Edling, C. och Rostami, A. (red) Våld som relation och organisation. Lund: Studentlitteratur.

  • Sundberg, M. (2015) “Hierarchy, Status and Combat Motivation in the French Foreign Legion” i King, A. (red) Frontline: Combat and Cohesion in Iraq and Afghanistan. Oxford: Oxford University Press.

Tre övriga arbeten

Projekt