Geoffrey Brennan

Jag är professor vid School of Philosophy, Australian National University. Jag är också affilierad Research Professor vid Philosophy Department, UNC-Chapel Hill samt vid Political Science Department, Duke University.

Mina anställningar: Professor at the Economics Department Australian National University, Director, Research School of Social Sciences, Australian National University and present Professor, RSSS, Australian National University (Departments --Economics; Social and Political Theory; Philosophy).

Jag arbetar i skärningspunkten  mellan ekonomi och politik och praktisk filosofi. Jag har två bokprojekt i pipeline - ett inom filosofi och ekonomi för Princeton Uni Press (med Geoff Sayre-McCord); och ett inom analytisk konservatism (med Alan Hamlin).

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • “Practical Conservatism” The Monist (2016) [forthcoming] with Alan Hamlin
  • “Fiscal Powers Revisited” in R. Congleton, B. Grofman and S. Voigt (eds) Oxford Companion to Public Choice Oxford: Oxford University Press [forthcoming] with Hartmut Kliemt
  • “Do Normative Facts Matter… to what is Feasible?” Social Philosophy and Policy (2016) (with Geoff Sayre-McCord) [forthcoming]

Tre ofta citerade arbeten:

  • The Power to Tax (1980) CUP [with James Buchanan] (3800 citations)
  • Democracy and Decision (1993) CUP [with Loren Lomasky] (900 citations)
  • The Economy of Esteem (2004) OUP [with Philip Pettit] (450 citations)