Forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier

Geoffrey Brennan

Geoffrey Brennan

Professor

Jag är professor vid School of Philosophy, Australian National University. Jag är också affilierad Research Professor vid Philosophy Department, UNC-Chapel Hill samt vid Political Science Department, Duke University.

Mina anställningar: Professor at the Economics Department Australian National University, Director, Research School of Social Sciences, Australian National University and present Professor, RSSS, Australian National University (Departments --Economics; Social and Political Theory; Philosophy).

Jag arbetar i skärningspunkten  mellan ekonomi och politik och praktisk filosofi. Jag har två bokprojekt i pipeline - ett inom filosofi och ekonomi för Princeton Uni Press (med Geoff Sayre-McCord); och ett inom analytisk konservatism (med Alan Hamlin).

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • “Practical Conservatism” The Monist (2016) [forthcoming] with Alan Hamlin
  • “Fiscal Powers Revisited” in R. Congleton, B. Grofman and S. Voigt (eds) Oxford Companion to Public Choice Oxford: Oxford University Press [forthcoming] with Hartmut Kliemt
  • “Do Normative Facts Matter… to what is Feasible?” Social Philosophy and Policy (2016) (with Geoff Sayre-McCord) [forthcoming]

Tre ofta citerade arbeten:

  • The Power to Tax (1980) CUP [with James Buchanan] (3800 citations)
  • Democracy and Decision (1993) CUP [with Loren Lomasky] (900 citations)
  • The Economy of Esteem (2004) OUP [with Philip Pettit] (450 citations)