Christian Broberger

Telefon: 08-5248 7038

Jag arbetar på Institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Tidigare har jag varit Postdoc vid Yale University School of Medicine, New Haven, CT, USA och Rådsforskare i integrativ systemneurobiologi.

Jag är intresserad av hur hjärnans neuronala nätverk driver grundläggande överlevnadsfunktioner som social samverkan och aggression, födointag, fortplantning och växlingen mellan sömn och vakenhet. Min forskargrupp fokuserar på hypothalamus, en evolutionärt gammal del av hjärnan som spelar en huvudroll i att initiera, organisera och avsluta sådana beteenden. Genom experimentella studier på försöksdjur försöker vi besvara frågor som:
Hur ändras sig den gravida mammans hjärna inför föräldraskap? - Hur samarbetar nervceller med heterogena egenskaper för att skapa homogen nätverksaktivitet? - Vad är det som får oss att välja olika beteenden i olika situationer? - Hur vet nervcellen att den har fått slut på signalsubstans? - Vilka mekanismer kan väcka den sovande hjärnan?

Vid sidan av min forskning har jag även intresserat mig för hur vetenskap organiseras, värderas och finansieras. Dessa frågor drev jag under min tid som vice ordförande (2011-12), ordförande (2012-13) och forskningspolitisk talesperson (2013-16) för Sveriges unga akademi.

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • Lyons DJ, Hellysaz A, Broberger C, 2016. Serotonin and SSRIs Inhibit Rat Tuberoinfundibular Dopamine (TIDA) Neurons: Implications for the Sexual Side Effects of Anti-Depressants, Journal of Neuroscience, 36(28):7392-406.
  • Stagkourakis S, Kim H, Lyons DJ, Broberger C, 2016. Dopaminergic Autoreceptor Regulation of a Hypothalamic Dopamine Network
    Cell Reports., Apr 14. pii: S2211-1247(16)30333-3. [Epub ahead of print].
  • Case L, Lyons DJ, Broberger C, 2016. Desynchronization of the rat cortical network and excitation of white matter neurons by neurotensin Cerebral Cortex, Apr 19. pii: bhw100. [Epub ahead of print].

Tre ofta citerade arbeten:

  • Lyons DJ, Hellysaz A, Broberger C, 2012. Prolactin Regulates Tuberoinfundibular Dopamine (TIDA) Neuron Discharge Pattern: Novel Feedback Control Mechanisms in the Lactotrophic Axis J. Neurosci. ; 32(23):8074-83.
  • Lyons DJ, Horjales E, Broberger C, 2010. A slow oscillation in tuberoinfundibular dopamine (TIDA) neurons: Switch to tonic firing via thyrotropin-releasing hormone (TRH) Neuron; 65(2): 217-29.
  • Foo K, Brismar H, Broberger C, 2008. Distribution and neuropeptide coexistence of nesfatin-1/nucleobindin2 mRNA in the rat brain.
    Neurosci. 56(3):563-79.