Bigert & Bergström

Vi, Mats Bigert och Lars Bergstöm, är en Stockholm-baserad konstnärduo som har arbetat tillsammans sedan 1986. Kärnan i vår konstnärliga praktik är placerad i skärningspunkten mellan människa, natur och teknik. Genom en blandning mellan forskning och konst, fokuserar våra installationer, skulpturer, filmer och performances på aktuella frågor i samtiden där klimatförändringar just nu har störst fokus. På Institutet för framtidsstudier ingår vi i en forskningsprojekt om klimatetik: Tipping Point—visualisering av de komplexa interaktionerna mellan våra beslut idag och livsvillkor i framtiden.

För mer information, besök vår webbplats bigertbergstrom.com

Utvalda arbeten

Projekt