Ashwini Vasanthakumar

Jag är för närvarande the Queen's National Scholar in Legal and Political Philosophy and Assistant Professor at Queen's Law School, Canada. Tidigare var jag lektor i politik, filosofi och juridik vid Dickson Poon School of Law, Kings College London, lektor i politisk teori vid University of York och verksam vid University College, Oxford.

Min forskning ligger i skärningspunkten mellan statsvetenskap och juridik. Mitt huvudsakliga forskningsintresse ligger i transnationell politik, och i synnerhet förhållandet mellan stater och emigranter. Jag skrev min doktorsavhandling, The Ethics of Exile, vid University of Oxford. Där undersökte jag de normativa grunderna för exilpolitisk aktivism i hemlandet och identifierade de plikter och rättigheter de som är i exil har. Detta kräver ytterligare undersökningar gällande medborgarskapets föränderliga natur, politisk plikter, och staten, vilket min nuvarande forskning behandlar.

Vid institutet fokuserar mitt arbete på avgränsningsproblemet i demokratisk teori och inkluderandet av emigrant diasporan. Andra forskningsintressen inkluderar användning av privata aktörer vid gränskontroll, övergångsrättvisa och politisk försoning efter konflikter, och författningsdomstolar i det "globala syd."

Jag har arbetsdokument om gränsproblem och emigranter i diaspora, flerfaldiga medborgarskap, och frågor om offers skyldigheter att motstå förtryck.

Representativa arbeten innefattar

Publikationer

Projekt