IFPlay

Waiting for Integration Riksrevisionen

Published on Apr 22, 2013
Emil Plisch från Riksrevisionen berättar om rapporten "Början på något nytt. Etableringsförberedande insatser för asylsökande" från november 2012, på Framtidsfokus Waiting for integration anordnat av Institutet för Framtidsstudier 5 februari 2013. Rapporten som presenteras är en granskning av det svenska mottagningssystemet för asylsökande med rekommendationer till regeringen och Migrationsverket om åtgärder för bättre integration.
Filter
Load more