IFPlay

Waiting for Integration Gunnar Myrberg

Published on Apr 19, 2013
Gunnar Myrberg berättar om sin forskningsrapport "Var ska de nyanlända bo? Perspektiv från Malmö och Århus på svensk och dansk flyktingplaceringspolitik" på Framtidsfokus Waiting for integration, anordnat av Institutet för Framtidsstudier den 5 februari 2013 i Stockholm.
Filter
Load more