IFPlay

The new inequality and the redistributive politics that disappeared

Published on Nov 10, 2016
Professor Keith Banting har studerat den nya ojämlikheten i Kanada – framförallt dess politiska inramning och vilken betydelse den har för fördelningspolitiken. Han lyfter tre förståelser av den växande ojämlikheten: den traditionella idén om fattigdomsbekämpning, den nyare parollen om 99 procent mot de rika 1 procenten och sist fokuseringen på medelklassens villkor och problem.
Filter
Load more