IFPlay

Sverige 2020. Vad kan historiker säga om framtiden?

Published on Apr 28, 2009
Klimatkris, terrorhot och välfärdsstatens kollaps de framtida hotbilderna staplas på varandra av klimatforskare, demografer och samhällsvetare. Men vad innebär ett historiskt perspektiv på framtidsfrågorna? Vid denna föreläsning talar forskare från institutet om vad historiker kan säga om framtiden. Man diskuterar bland annat den svenska modellen, familjepolitiken och det framväxande informationssamhället. Hur föreställer vi oss Sverige 2020?
Filter
Load more