IFPlay

Omsorg – om framtiden

Published on Dec 21, 2016
Hur kommer teknologin att förändra framtidens vård och omsorg? Här visas en dag på en dagverksamhet för dementa, där verksamheten sköts som vanligt, bara lite smidigare. Filmen utgår ifrån rapporten "Bortom IT. Om hälsa i en digital tid" som finns att läsa och beställa här: http://www.iffs.se/publikationer/if-rapporter/bortom-it-om-halsa-i-en-digital-tid/
Filter
Load more