IFPlay

Offentliga samtal: Berikas eller utarmas det svenska språket?

Published on Apr 29, 2019
Språkutveckling, invandring och internationalisering Ibland får vi läsa att det svenska språket är hotat. Det kan röra sig om engelskans inflytande på bekostnad av svenskan, ungdomens slangord och bristande kunskaper inom grammatik, internets inflytande med mera. Somliga hävdar även att invandringen hotar att utarma svenskan. Men finns det några hot eller är språket något som ständigt vitaliseras och utvecklas? På vilket sätt påverkar migration och segregation utvecklingen? Vikten av goda språkkunskaper för en framgångsrik integration i Sverige betonas allt oftare men rår politiken över språkutvecklingen? Finns det några anledningar till bekymmer och vad säger forskarna om vad som driver utveckling och hur vi lär oss? Modersmålsläsning: varför och hur? av Julia Uddén, forskare i språkinlärning och psykologi vid Stockholms universitet Hemspråksundervisningen är alltmer hotad från politiskt håll medan forskare är eniga om att den gör gott. Julia Uddén sammanfattar ny forskning med hjärnavbildning som fördjupar vår förståelse av vikten att få lära sig läsa på majoritetsspråket på sitt modersmål. Vi gör även nedslag i annan aktuell forskning kring den flerspråkiga hjärnan. Hur invandring påverkar språket av Mikael Parkvall, forskare i språkvetenskap vid Stockholms universitet I en tid när nästan all offentlig debatt på ett eller annat sätt handlar om migration är det naturligt att ställa frågan om invandringens påverkan på språkutvecklingen. Har vi alls något att lära av historien? Kan svenskan dö ut eller kommer invandringen att gå spårlöst förbi i språkhistorien? Panel Martin Sundin, gd på Institutet för språk och folkminnen Anna Österlund, enhetschef på Skolverkets enhet för riktade insatser för nyanländas lärande Moderator: Katharina Berndt Rasmussen
Filter
Load more