IFPlay

Befolkningen är framtiden

Published on Jul 01, 2009
Befolkningens åldersfördelning är avgörande såväl för de tillgängliga resurserna som vilka behov som behöver tillfredställas. Detta kan användas för att klargöra vilka framtider vi kan välja och vad de innebär. I föreläsningen redogör vi för hur vi arbetar med detta ur fyra olika aspekter: svensk ekonomisk utveckling, omfördelning mellan generationer, migration och globala förändringar.
Filter
Load more