IF Play

Kontanternas historia och framtid

Published on Oct 22, 2017
Andelen kontanta betalningar minskar, och år 2030 förutspås Sverige vara helt kontantlöst. Banker, handel och myndigheter betonar fördelar med utvecklingen; den sägs formalisera ekonomin och minska både säkerhetsrisker och kostnader förknippade med kontanthantering. Samtidigt finns det demokratiska och säkerhetspolitiska risker med att kontanter försvinner, och dagens kontantsystem är resultatet av komplexa historiska skeenden. Vad händer om de skulle försvinna helt? Är det kontantlösa samhället den enda vägen framåt? I detta frukostseminarium låter vi två forskare redogöra för kontanternas historia och framtid, och diskutera risker med en framtid med och utan kontanter. Medverkande Hendrik Mäkeler, 1:e antikvarie, Uppsala universitetets myntkabinett Niklas Arvidsson, docent i industriell dynamik, KTH Moderator: Anna Tyllström
Filter
Load more