IFFS PLAY

Den 19 juni invigdes skulpturen Tipping Point i Skånefrös magasin i Hammenhög av Gustaf Arrhenius, vd på Institutet för framtidsstudier. Tipping point är en performativ skulptur av konstnärsduon Bigert och Bergström som består av fyra roterande vipparmar med plattformar. På dessa utspelar sig scener representerande olika geografiska platser, kultur, forskning och framtidsvisioner. Skulpturen visualiserar de komplexa interaktionerna mellan å ena sidan våra beslut idag och å andra sidan livsvillkor och klimatförändringar i framtiden. Skulpturen är finansierad av det statliga forskningsrådet Formas och har producerats inom ramen för Institutet för framtidsstudier forskningsprogram "Klimatetik och framtida generationer". Utställningen i Skånefrös magasin görs i samarbete mellan Rikstolvan, Skånefrö, IFFS och har finansierats med stöd från Kulturrådet, Region Skåne, Sparbanken Syd och Simrishamns Kommun.

Latest IFFS Play:

Published on Jul 16, 2021

Tipping Point - Invigning

Den 19 juni invigdes skulpturen Tipping Point i Skånefrös magasin i Hammenhög av Gustaf Arrhenius, vd på Institutet för framtidsstudier. Tipping point är en performativ skulptur av konstnärsduon Bigert och Bergström som består av fyra roterande vipparmar med plattformar. På dessa utspelar sig scener representerande olika geografiska platser, kultur, forskning och framtidsvisioner. Skulpturen visualiserar de komplexa interaktionerna mellan å ena sidan våra beslut idag och å andra sidan livsvillkor och klimatförändringar i framtiden. Skulpturen är finansierad av det statliga forskningsrådet Formas och har producerats inom ramen för Institutet för framtidsstudier forskningsprogram "Klimatetik och framtida generationer". Utställningen i Skånefrös magasin görs i samarbete mellan Rikstolvan, Skånefrö, IFFS och har finansierats med stöd från Kulturrådet, Region Skåne, Sparbanken Syd och Simrishamns Kommun.
Search
Area
Load more