IFFS PLAY

Resultat från forskningsprogrammet LegGov. Under sex år har femton forskare i statsvetenskap fördjupat sig i frågor som rör hur eliter och medborgare ser på legitimitet i internationellt samarbete och hur internationella organisationer går tillväga för att försöka stärka sin legitimitet. Legitimacy in Global Governance (LegGov) är ett samarbete mellan forskare från Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet samt Globala studier vid Göteborgs universitet. I det här slutseminariet som arrangerades på Institutet för framtidsstudier den 26 april 2022 berättade forskarna om sina rön och en panel debatterade vad forskningen kan betyda för världssamfundet. Panelister: Hanna Nelson, Policychef, Oxfam Sweden Jakob Ström, Kansliråd och COVAX koordinator, Utrikesdepartementet Cecilia Tengroth, Generalsekreterare, svenska FN förbundet Global Challenges Foundations VD Jens Orback Medverkande forskare: Jonas Tallberg, programchef, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Hans Agné, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Magdalena Bexell, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet Karin Bäckstrand, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Kristina Jönsson, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet Fredrik Söderbaum, Globala studier, Göteborgs universitet Moderatorer är Magdalena Bexell och Hans Agné, Stf prefekt för Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet resp. professor Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet

Latest IFFS Play:

Published on May 30, 2022

Globala institutioners legitimitet: Hur vinns den? Hur förloras den? Och med vilka konsekvenser?

Resultat från forskningsprogrammet LegGov. Under sex år har femton forskare i statsvetenskap fördjupat sig i frågor som rör hur eliter och medborgare ser på legitimitet i internationellt samarbete och hur internationella organisationer går tillväga för att försöka stärka sin legitimitet. Legitimacy in Global Governance (LegGov) är ett samarbete mellan forskare från Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet samt Globala studier vid Göteborgs universitet. I det här slutseminariet som arrangerades på Institutet för framtidsstudier den 26 april 2022 berättade forskarna om sina rön och en panel debatterade vad forskningen kan betyda för världssamfundet. Panelister: Hanna Nelson, Policychef, Oxfam Sweden Jakob Ström, Kansliråd och COVAX koordinator, Utrikesdepartementet Cecilia Tengroth, Generalsekreterare, svenska FN förbundet Global Challenges Foundations VD Jens Orback Medverkande forskare: Jonas Tallberg, programchef, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Hans Agné, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Magdalena Bexell, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet Karin Bäckstrand, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Kristina Jönsson, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet Fredrik Söderbaum, Globala studier, Göteborgs universitet Moderatorer är Magdalena Bexell och Hans Agné, Stf prefekt för Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet resp. professor Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
Search
Area
Load more