Nyheter

10 januari 2019

Klimatarbete måste kombineras med arbete för jämlikhet för att bli framgångsrikt

Hur kommer det sig att nationers arbete för att minska människans påverkan på klimatet och ta tag i den anpassning som krävs ...

17 december 2018

Postdoc sökes till projekt om hur sociala normer förändras

Postdoc to do research on social norm change We are seeking a strong and highly motivated candidate for a postdoctoral positio...

14 november 2018

Kollektivt ansvar - hur gör man?

Den senaste tidens allt ökande klimatrapportering gör det uppenbart att effekterna av många människors handlande kan leda til...koldioxidutsläpp, exempelvis, inte gör någon skillnad för jordens uppvärmning. Vi står inför ett kollektivt problem, som alla vi verkar vara ansvariga för, och som alla vi tillsammans måste lösa. Men mänskligheten är inget organiserat kollektiv, likt ett företag, en stat eller organisation. I vilken bemärkelse kan då mänskligheten, som grupp, handla? Vad krävs egentligen för att kunna ha kollektivt agentskap, och i förlängningen, tillskrivas kollektivt ansvar?

12 november 2018

Ny rapport om organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism och olika typer av organiserad brottslighet utgör dagliga hot mot vår demokrati. De har därför haft ...

01 november 2018

Bänkkamrater i det segregerade klassrummet

”Vem i klassen vill du inte sitta bredvid?” Den frågan ställdes till nästan 5 000 elever på svenska högstadieskolor 2010/2011....

Visa alla nyheter 
Gå till IF Play