Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för Framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.

Drömmen om den rätta

Kristina Engwall 2005

Simulating the Future Pension Wealth and Retirement Saving in Sweden

Anna Röstberg, Björn Andersson and Thomas Lindh 2005

Var kommer barnen in?

Ingrid Söderlind och Kristina Engwall 2005

Articles in Framtider no. 3/2004 English edition

Theme: China's new future 2004

Artiklar i Framtider nr 1/2004

Tema: Mat och människor 2004

Artiklar i Framtider nr 2/2004

Tema: Kvinnor och män 2004

Artiklar i Framtider nr 3/2004

Tema: Kinas nya framtid 2004

Artiklar i Framtider nr 4/2004

Tema: Var ska vi sätta gränsen? 2004

Forecasting Global Growth by Age Structure Projections

Bo Malmberg and Thomas Lindh 2004

Framtiden i samtiden

Red. Christina Florin & Christina Bergqvist 2004

Från eget småhus till allmännyttan

Bo Malmberg, Marianne Abramsson, Lena Magnusson och Therese Berg 2004

Artiklar i Framtider nr 1/2003

Tema: Energi och politik 2003

Artiklar i Framtider nr 2/2003

Tema: Arbetsliv i förändring 2003

Artiklar i Framtider nr 3/2003

Tema: Försäkringar 2003

Artiklar i Framtider nr 4/2003

Tema: Idrott och samhälle 2003

Cohort Effects on Earning Profiles: Evidence from Sweden

Susanne Dahlberg and Ruth-Aïda Nahum 2003

Historia – en väg till framtiden?

Red. Christina Florin & Torbjörn Lundqvist 2003

Kommunen som nätverksaktör

Markus Gossas 2003