Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för Framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.

Tocqueville and analytical sociology

Edling, Christofer , Christofer Edling | 2009

What Future for Social Investment?

Editors: Nathalie Morel, Bruno Palier, Joakim Palme 2009

Articles in Framtider International edition 2008

Theme: The Swedish Model 2008

Artiklar i Framtider nr 1/2008

Tema: Hälsa och medicin 2008

Artiklar i Framtider nr 2/2008

Tema: Staden 2008

Artiklar i Framtider nr 3/2008

Tema: Den amerikanska kontinenten 2008

Artiklar i Framtider nr 4/2008

Tema: Framtidens samhälle 2008

Att göra historia. Vänbok till Christina Florin

Red. Maria Sjöberg & Yvonne Svanström 2008

Barndom och arbete

Ingrid Söderlind, Kristina Engwall 2008

Biobränslen

Arne Jarnelöv 2008

Den digitala framtiden

Bernt Skovdahl 2008

Framtiden – om femtio år

Janken Myrdal 2008

Hälsa – makt, tolkning, styrning

Red., Kristina Engwall, Magdalena Bengtsson Levin, Stefanie von Schnurbein 2008

Kunskap om landsbygden - dags för en ny agenda!

Cecilia Waldenström och Erik Westholm 2008

Low Fertility and Long Run Growth in an Economy with a Large Public Sector

Jovan Zamac, Daniel Hallberg and Thomas Lindh 2008

Predicaments in the futures of aging democracies

Thomas Lindh, Urban Lundberg 2008

Rational choice and sociology

Peter Hedström, Lotta Stern 2008

Swedish Economic Growth and Education Since 1800

David de la Croix, Thomas Lindh, Bo Malmberg 2008

Sverigebilder

Red., Urban Lundberg och Mattias Tydén 2008

The Future Landscape

Jenny Andersson 2008

Urban Inequality and Political Recruitment Networks

Per Strömblad and Gunnar Myrberg 2008

Artiklar i Framtider nr 1/2007

Tema: Klimat och miljö 2007

Artiklar i Framtider nr 2/2007

Tema: Etik, genetik och politik 2007

Artiklar i Framtider nr 3/2007

Tema: Afrikas möjligheter 2007

Artiklar i Framtider nr 4/2007

Tema: Prognoser och framtiden 2007