Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för Framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.

Pensionsreformen och invandrarna

Jan Ekberg , Thomas Lindh 2011

Remittances from Sweden - an Exploration of Swedish Survey Data

Lisa Pelling, Charlotta Hedberg, Bo Malmberg 2011

Social interaction and youth unemployment

Peter Hedström, Yvonne Åberg 2011

Sociological insights of great thinkers

Edling, Christofer , J. Rydgren (Eds) | 2011

Study achievement for students with kids (1)

D Hallberg, T Lindh, J Žamac 2011

Study Achievement for Students with Kids

Daniel Hallberg, Thomas Lindh, Jovan Žamac 2011

Utanförskap

Susanne Alm, Olof Bäckman, Anna Gavanas, Anders Nilsson 2011

Utopia becoming Dystopia?

Per Adman och Per Strömblad 2011

Vilka var humanisterna?

Lars Geschwind & Miriam Terrell 2011

Är föräldrar effektivare studenter

D Hallberg, D, T Lindh, J Žamac 2011

Artiklar i Framtider nr 1/2010

Tema: Fattigdom 2010

Artiklar i Framtider nr 3/2010

Tema: Skatter 2010

Artiklar i Framtider nr 4/2010

Tema: Katastrofer 2010

Causal mechanisms in the social sciences

Peter Hedström, Petri Ylikoski 2010

Collective Animal Behavior

D.J.T. Sumpter 2010

Frivillig barnlöshet

Kristina Engwall, Helen Peterson 2010

Identification of influential spreaders in complex networks

, M. Kitsak, L. K. Gallos, S. Havlin, L. Muchnik, H. E. Stanley, H. A. Makse | 2010

The Nordic Welfare Model in a European Perspective

Susan Kuivalainen and Kenneth Nelson 2010

Ubikvitär framtid? IT-perspektiv på stat och samhälle

Markus Gossas, Torbjörn Lundqvist 2010

Utsatthetens olika ansikten: begreppsöversikt och analys

Susanne Alm, Olof Bäckman, Anna Gavanas, Johanna Kumlin 2010

Who is an Immigrant?

Gunnar Myrberg 2010