Publikationer

Här hittar du texter skrivna av forskare som är knutna till Institutet för Framtidsstudier. Alla publikationer utgör inte resultatet av forskning inom Institutets forskningsprogram, men genom sina författare och ämnen knyter de an till vår verksamhet.

Artiklar i Framtider nr 1/2002

Tema: Hälsa och samhälle 2002

Artiklar i Framtider nr 2/2002

Tema: Stad och land 2002

Artiklar i Framtider nr 3/2002

Tema: Skolan, vision och verklighet 2002

Artiklar i Framtider nr 4/2002

Tema: Migration 2002

Befolkning och välfärd

Red. Bo Malmberg och Lena Sommestad 2002

Den starka alkoholstatens fall

Torbjörn Lundqvist 2002

Pathways to Retirement and Retirement Incentives in Sweden

Mårten Palme and Ingemar Svensson 2002

The Timing of Retirement and Social Security Reforms: Measuring Individual Welfare Changes

Anders Karlström, Mårten Palme and Ingemar Svensson 2002

Uppväxt, familjeformer och barns bästa

Red. Ingrid Söderlind 2002

Artiklar i Framtider nr 1/2001

Tema: Språk och territorium - demokrati över gränserna. 2001

Artiklar i Framtider nr 2/2001

Tema: Rymden 2001

Artiklar i Framtider nr 3/2001

Tema: Indien 2001

Artiklar i Framtider nr 4/2001

Tema: Är det möjligt att forska om framtiden? 2001

Det utmanande lokalsamhället

Erik Westholm 2001

Artiklar i Framtider nr 1/2000

Tema: Demografi och demokrati. 2000

Artiklar i Framtider nr 2/2000

Tema: Boendet i framtiden 2000

Artiklar i Framtider nr 3/2000

Tema: Global miljö - problem i förändring 2000

Artiklar i Framtider nr 4/2000

Tema: Den unga generationen 2000

Tunga trender i den globala utvecklingen

Bo Malmberg & Lena Sommestad 2000

A Dynamical Approach to Stock Market Fluctuations

Stamatios C. Nicolis, David J.T. Sumpter

Inferring the Rules of Interaction of Shoaling Fish

James E. Herbert-Read, Andrea Perna, Richard P. Mann, Timothy M. Schaerf, David J. T. Sumpter, Ashley J W Ward