IFPlay

Har vi blivit mer faktaresistenta?

Publicerat 23 feb, 2017

Varför pratas det så mycket om faktaresistens idag? Produktionen och tillgängligheten av kunskap har aldrig varit större än idag. Vi har heller aldrig varit så välutbildade som idag. Trots detta menar somliga att något allvarligt har hänt i vårt förhållningssätt till fakta och kunskap. Där kunskap får ersättas av magkänsla. Men vad har egentligen förändrats? Har faktaresistens blivit en förklaringsmodell eller något vi kan skylla en icke önskvärd utveckling på? Om något faktiskt har förändrats, vem bär då ansvar för att göra något? Vad säger forskarna och hur resonerar medier och beslutsfattare?

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Stockholms universitet

Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, Göteborgs universitet

 

Välj
Ladda fler