Gästforskare

Institutet för Framtidsstudier har regelbundet gästforskare under kortare och längre perioder. Dessa samarbetar nära med en eller fler forskare vid Institutet.

Axel Gosseries, professor, Louvain University.
Mer information om Axel Gosseries
Besöksperiod: 7-13 februari.

Karsten Klint Jensen, Docent, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet.
Mer information om Karsten Klint Jensen
Besöksperiod: 8-12 februari

Michael Howard, Professor, Department of Philosophy, The University of Maine
Mer information om Michael Howard
Besöksperiod: 22-31 mars

Robert Goodin, Distinguished Professor of Philosophy, Australian National University
Mer information om Robert Goodin
Besöksperiod: 12-23 september