Gästforskare

Institutet för Framtidsstudier har regelbundet gästforskare under kortare och längre perioder. Dessa samarbetar nära med en eller fler forskare vid Institutet.

Karsten Klint Jensen, Docent, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet.
Mer information om Karsten Klint Jensen
Besöksperiod: 8-12 februari

Robert Akira Watson, Forskningsassistent vid  NAMA - Strategic Intelligence Solutions
robertakirawatson@gmail.com
Besöksperiod: 16 mars - 22 juni

Michael Howard, Professor, Department of Philosophy, The University of Maine
Mer information om Michael Howard
Besöksperiod: 22-31 mars

Chandra Kumar, Professor in the Philosophy department, York University, Toronto
Mer information om Chandra Kumar
Besöksperiod: 2 maj - 24 augusti

Frank Kalter, Professor, Dr., University of Mannheim
Mer information om Frank Kalter
Besöksperiod: 8 - 19 maj

Serena Olsaretti, ICREA Research Professor, Departament d’Humanitats, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
Mer information om Serena Osaretti
Besöksperiod: 12-21 juni

Axel Gosseries, professor, Louvain University.
Mer information om Axel Gosseries
Besöksperiod: 30 augusti - 7 september

Robert Goodin, Distinguished Professor of Philosophy, Australian National University
Mer information om Robert Goodin
Besöksperiod: 12-23 september

Geoffrey Brennan, Professor, Australian National University College of Arts and Social Sciences
Mer information om Geoffrey Brennan
Besöksperiod: 18 - 29 september

Wayne Sumner, University Professor Emeritus, Department of Philosophy, University of Toronto
Mer information om Wayne Sumner
Besöksperiod: 24 september - 8 oktober