Nya teknologier

Under 2000-talet kommer förmodligen den tekniska utvecklingen att bli än mer avgörande än tidigare för vårt sätt att leva. Exempel på områden där framtida teknologi kan ha stor påverkan är de biologiska förutsättningarna för människans fysiska, kognitiva och affektiva förmågor, syntetisk biologi, robotisering och artificiell intelligens, nanoteknologi, avancerad övervakningsteknik och geoteknik. Huvudfrågor för detta tema är dels vilka forskningsområden inom naturvetenskap, teknik och medicin som är viktigast att prioritera för att undvika det värsta utfallet, dels att öka vår förståelse för hur vi bör väga potentiella risker mot potentiella möjligheter.

Exempel på projekt

Forskare