Jämlikhet

Social och ekonomisk jämlikhet är ett värde som framhålls i många politiska sammanhang. Det är dock oklart vad man menar, hur man mäter det eller hur det ska prioriteras i förhållande till andra mål. Syftet med detta tema är därför att utreda en rad olika frågor som rör såväl jämlikhetsbegreppet som relaterade begrepp. Skolan anses viktig för skapandet av ett jämlikt samhälle. Vi kommer också att titta närmare på social och ekonomisk  jämlikhet. Vad är fattigdom? Vilken fattigdomsnivå är acceptabel? Vilka är fattigdomens konsekvenser? Temat omfattar även begreppet konkurrens.

Exempel på projekt

Forskare