Diskriminering, sexism och rasism

Det här temat handlar om att se närmare på rasbegreppet, på hur diskrimineringens mekanismer ser ut och på hur våra implicita föreställningar kan påverka fördomar och stereotyper. Det omfattar även frågan om huruvida positiv särbehandling egentligen är förenlig med idén om att alla ska ha lika möjligheter och om hur vi i Sverige kan identifiera förekomsten av diskriminering utan att använda oss av just “ras”.

Exempel på projekt

Forskare