Demokrati

De senaste trettio åren har demokrati som styrelseskick vunnit mark på flera håll i världen. Samtidigt ökar företag och överstatliga organisationer sin makt på demokratiskt valda regeringars bekostnad, väljare i flera etablerade demokratier är missnöjda med den demokratiska processen och styrelseskicket tar idag inte hänsyn till dem som kan påverkas av de beslut som fattas. Detta tema tar upp frågor som: Vilka beslut bör fattas demokratiskt? Bör man inrätta en ombudsman för framtida generationer? Vem ska ha rätt att rösta om vad?

Exempel på projekt


Forskare