IFPlay

Dags för omprövning?

Published on Jun 01, 2017
Om de offentliga verksamheternas organisering Per Molander är teknologie doktor och har under många år arbetat med frågor som rör styrning av offentlig verksamhet, senast som generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen. Han var arkitekt bakom reformeringen av den statliga budgetprocessen under 1990-talet och har varit huvudsekreterare i bland annat Ekonomikommissionen och Tsunamiutredningen. Han har också arbetat som rådgivare till Världsbanken, IMF, OECD och EU-kommissionen. Han är författare till flera böcker om politisk filosofi och litteratur. Molander kommer vid frukostseminariet att presentera huvudresultaten i rapporten och ventilera dess innehåll med två inbjudna kommentatorer: Stefan Stern, kommunikationschef på Investor, tidigare bland annat biträdande partisekreterare för Socialdemokraterna. Shirin Ahlbäck Öberg, docent och universitetslektor i statskunskap vid Uppsala universitet. Hennes forskning omfattar bland annat granskningen och styrningen av offentlig verksamhet. Moderator: Bengt Westerberg Tid: Torsdag 1 juni, kl. 08.30–10.00 med enklare frukost från kl. 08.00 Plats: Institutet för Framtidsstudier, Holländargatan 13 i Stockholm
Filter
Load more