Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse som främjar framtidsperspektiv i forskning och samhällsdebatt

Nyheter

Nyheter / 28 juni, 2016

Att lämna våldsbejakande extremism

Varje år söker sig framför allt unga människor till olika typer av våldsbejakande extremistiska miljöer, som vit makt-miljöer, islamistiska miljöer och antifascistiska grupper. Skälen till varför man går med varierar men har ofta med gemenskap och id...

Nyheter / 28 juni, 2016

Sänk hellre kostnad än lön för nyanlända

Att få nyanlända flyktingar i arbete är viktigt ur flera perspektiv. En av de möjliga lösningar som har diskuterats är sänkta minimilöner. Men att sänka lönerna leder oss helt fel, skriver vår vice VD Anders Ekholmpå debattsidan i Svenska Dagbladets N...

Nyheter / 21 juni, 2016

Möt oss i Almedalen!

Hållbar konsumtion, digital revolution och framtidens upphandlingsfunktion. Det är några av de ämnen som kommer att avhandlas av forskare från Institutet för framtidsstudier under årets upplaga av politikerveckan i Almedalen. Måndag 09:15–10:15  Digitali...(Anders Ekholm)

Nyheter / 27 maj, 2016

Etik och e-cigaretter. Om rökarnas framtida hälsa

Sex miljoner människor dör varje år som följd av tobaksrökning. Det finns experter som pekar på e-cigaretten som en väg ut ur problemet, men det finns samtidigt andra experter som menar att den är en återvändsgränd. Daniel Wikler, professor i etik oc...

Nyheter / 03 maj, 2016

Hur många flyktingar klarar den svenska välfärdsstaten av?

Med det senaste årets flyktingström har flera diskussion följt som handlar om hur de människor som kommer till Sverige påverkar dem som redan bor i landet. Hur påverkar de ekonomin? Hur påverkar de våra värderingar? Hur påverkar det välfärdsstaten? En.... Under sina dagar i Stockholm hann han också med att delta på ett seminarium som arrangerades av Katalys och ABF, med rubriken "Bortom välfärdschauvinism och nyliberalism". Detta följdes sedan upp med en intervju som Gustaf Arrhenius gjorde med Will under rubriken "Solidarity in diverse societies".

Kalendarium

jul
03
03 jul 2016

Öppet seminarium

På plats i Almedalen 2016

jul
04
04 jul 2016

Öppet seminarium

IF i Almedalen 2016

sep
14
14 sep 2016

Forskarseminarium

Armin Schäfer: TBA

sep
16
sep
28
28 sep 2016

Forskarseminarium

William MacAskill: TBA