Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse som främjar framtidsperspektiv i forskning och samhällsdebatt

Nyheter

Nyheter / 07 april, 2016

Makt eller börda. Om äldre och deras position i samhället

Andelen äldre i vår befolkning växer stadigt, såväl i Sverige som i många andra länder. Sverige är idag ett land som är bra att åldras i, men kommer det att kunna fortsätta vara så?

Nyheter / 06 april, 2016

Demokrati, rationell politik och övervakning i senaste numret av Tidskrift för politisk filosofi

Demokratins utformning och framtid är en av de viktigaste och mest aktuella frågorna för politisk filosofi, anser Gustaf Arrhenius. Läs en intervju med honom i senaste numret av Politisk filosofi.

Nyheter / 30 mars, 2016

Värderingar en fråga om mat i magen

Våra mest grundläggande värderingar formas i barndomen och styrs av de ekonomiska förutsättningar vi växer upp med. De mer lättföränderliga värderingar däremot påverkas av interaktion med andra människor. Den här skillnaden är avgörande för hur lätt vi har att anpassa oss när vi flyttar från ett land till ett annat.

Nyheter / 11 februari, 2016

Fertilitetsbehandling av ensamstående kvinnor en jämlikhetsfråga

Det råder olika uppfattningar om hur man ska se på ojämlikhet och orättvisa. Vissa anser att skälen till ojämlikheterna är viktiga för beslut om huruvida insatser ska sättas in eller ej. Andra anser att bakgrunden inte är särskilt viktig. Dessa uppfa...

Nyheter / 11 februari, 2016

Cancerbehandling eller Thailand-resa? Intervju om hur vi ska bekosta framtidens vård

Prioriteringsdiskussionen i vårdsektorn handlar om vilka behandlingar som ska finansieras av skattemedel. Hårt draget resulterar det i beslut som kan avgöra vem som får leva och vem som får dö. Erik Schokkaert anser att det är fel fokus att utgå ifrå...

Kalendarium

maj
18
18 maj 2016

Forskarseminarium

Thomas Christiano: TBA

maj
19
19 maj 2016

Forskarseminarium

Donatella Della Porta: TBA

maj
19
19 maj 2016

Öppet seminarium

Näthatet och demokratin

maj
24