Välkommen till ett seminarium om näthat och demokrati!
Välkommen till ett seminarium om näthat och demokrati!

Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse som främjar framtidsperspektiv i forskning och samhällsdebatt

Nyheter

Nyheter / 03 maj, 2016

Hur många flyktingar klarar den svenska välfärdsstaten av?

Med det senaste årets flyktingström har flera diskussion följt som handlar om hur de människor som kommer till Sverige påverkar dem som redan bor i landet. Hur påverkar de ekonomin? Hur påverkar de våra värderingar? Hur påverkar det välfärdsstaten? En...

Nyheter / 03 maj, 2016

"Shit, vi behöver ha in en tjej här""

När nydisputerade Anna Tyllström för några år sedan fick en förfrågan om att agera domare i tävlingen SM i ekonomi blev hon hedrad. Först. Sedan valde hon att tacka nej. Om anledningen till varför hon tackade nej skrev hon sedan en krönika för tidskrift...

Nyheter / 07 april, 2016

Makt eller börda. Om äldre och deras position i samhället

Andelen äldre i vår befolkning växer stadigt, såväl i Sverige som i många andra länder. Sverige är idag ett land som är bra att åldras i, men kommer det att kunna fortsätta vara så?

Nyheter / 06 april, 2016

Demokrati, rationell politik och övervakning i senaste numret av Tidskrift för politisk filosofi

Demokratins utformning och framtid är en av de viktigaste och mest aktuella frågorna för politisk filosofi, anser Gustaf Arrhenius. Läs en intervju med honom i senaste numret av Politisk filosofi.

Nyheter / 30 mars, 2016

Värderingar en fråga om mat i magen

Våra mest grundläggande värderingar formas i barndomen och styrs av de ekonomiska förutsättningar vi växer upp med. De mer lättföränderliga värderingar däremot påverkas av interaktion med andra människor. Den här skillnaden är avgörande för hur lätt vi har att anpassa oss när vi flyttar från ett land till ett annat.