Institutet för framtidsstudier är ett självständigt forskningsinstitut med fokus på framtidsfrågor.

Nyheter

Nyheter / 21 september, 2016

Debatt: Om högskolans eventuella ledarskapsproblem

Sveriges universitet och högskolor lider av ett ledarskapsproblem. Det skrev Näringslivets forskningsberedning på DN Debatt den 18 september. Debattinlägget lanserar rapporten Forskningspolitikens glömda fråga: Sveriges akademiska ledarskap, finansier...

Nyheter / 14 september, 2016

Du sköna nya värld? Forskare skriver fram en bättre framtid

Många rika samhällen står idag inför en rad utmaningar, och trots att utvecklingen hittills inte har varit problemfri tenderar utvecklingsländer att försöka härma de förras lösningar för att ta sig ur fattigdom och umbäranden istället för att finna p...

Nyheter / 08 september, 2016

Välkommen till en heldag om migration!

Den 5 oktober arrangerar vi tillsammans med Dagens Arbete och Forskning&Framsteg Migrationsdagen, en heldagskonferens om migration. Människan har i alla tider rört sig över gränser för att finna trygghet och försörjning och det finns goda skäl att...

Nyheter / 08 september, 2016

Debatt: Dagens skolmarknad lever på segregationen

Betydelsen av socioekonomisk bakgrund blir allt viktigare för skolframgång. Men segregationen på skolområdet växer stadigt och ojämlikheten ökar, en utveckling som orsakats av fritt skolval och friskolereform. Men det behöver inte vara så. Det har man... ingår.

Nyheter / 05 september, 2016

Självcensur - ett hot mot demokratin?

Att censur inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle kan alla vara överens om. Men hur är det med självcensur? Att inte känna sig trygg i att uttrycka sig fritt kan betraktas som en begränsning, men trots allt en begränsning man ålägger sig själv. St... har nyligen skrivit rapporten "Självcensur, yttrandejämlikhet och yttrandefrihet" för Konstnärsnämnden där han försöker reda ut begreppen. Den 29 augusti presenterade han en del av sitt resonemang på Svenska dagbladets sida för kulturdebatt.